De Professionele Proeflezer

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Proeflezen

Onder proeflezen verstaat De Professionele Proeflezer het controleren van een definitieve tekst op taal- en spelfouten, grammaticale fouten, stijlfouten, interpunctie en zinsbouw. Daarnaast ontvangt de auteur feedback in de breedste zin van het woord op de inhoud en de beleving van het verhaal.