De Professionele Proeflezer

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Nakijkservice Scripties 

De Professionele Proeflezer kijkt ook Nederlandstalige scripties, papers, verslagen en werkstukken (mbo/hbo/wo) na op taal- en spelfouten.   

Het laten nakijken van een scriptie kost bij de Professionele Proeflezer slechts 65 euro inclusief btw, ongeacht het aantal woorden!

Stap 1: Stuur je tekstbestand (Word) per e-mail

Volg hiervoor de richtlijnen voor het verzenden van een digitaal tekstbestand.

Je ontvangt binnen 24 uur een factuur, een exemplaar van de algemene voorwaarden en een geheimhoudingsverklaring per e-mail.


Stap 2: De Professionele Proeflezer gaat voor je aan de slag!

Binnen 5 werkdagen (tenzij anders overeengekomen) ontvang je de gecorrigeerde tekst* digitaal retour. 


Heb je haast?

Ik neem ook spoedopdrachten aan waarbij ik scripties binnen 24 tot 48 uur nakijk. Een spoedopdracht kost 99 euro inclusief btw. Vraag hier naar de mogelijkheden


* Ik doe in het originele tekstbestand suggesties tot het verbeteren van de door jou gehanteerde taal en spelling; de correcties en suggesties zijn voor jou ook altijd zichtbaar. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het doorvoeren van deze suggesties en/of correcties in de definitieve versie van jouw tekst. Je hebt natuurlijk ook altijd de keuze om mijn suggesties en/of correcties niet door te voeren in de definitieve tekst.


Algemene Voorwaarden