De Professionele Proeflezer

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Let op:

De Professionele Proeflezer neemt vanaf 1 november 2018
geen nieuwe opdrachten meer aan!

Welkom bij De Professionele Proeflezer!

De Professionele Proeflezer geeft met respect voor de auteur en zijn werk feedback op manuscripten in de breedste zin van het woord.  Een door De Professionele Proeflezer opgesteld leesrapport bevat zowel feedback op de inhoud en de beleving van het verhaal als een toelichting op veel in het verhaal voorkomende taal- en spelfouten.

De Professionele Proeflezer is er voor alle schrijvers, maar richt zich met name op jonge, talentvolle (debuterende) auteurs. Om juist déze auteurs te stimuleren hun manuscript kwalitatief (nóg) beter te maken door middel van deskundige feedback, hanteert De Professionele Proeflezer lage prijzen